Epilepsi nedeni, sınıflandırma, semptomatoloji, tedavi

Epilepsi şu andaPolimetolojik hastalıklar, yani çeşitli farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Araştırmacıların bazı hastaların aniden nöbet geçirmelerine, bazen de sakatlığa neden neden olduklarından hala emin olmadıkları ilginçtir. Muhtemelen, bu yüzden "epilepsi" teşhisi herkes için çok korkutucu geliyor.

Bu makalede açıklanan bu hastalığın başlangıcı, sınıflandırması, semptomatolojisi ve tedavi yöntemlerinin nedenleri, hastalığın başlangıcına ve bunun nasıl ele alınacağına tam olarak neyin yol açtığını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

epilepsi nedeni

Elektriksel dürtülerin bozulmasının nasıl etkilenmesi epileptik nöbetin gelişimini etkiler

İnsan beyninin sinir hücreleri - nöronlar -Elektrik darbeleri sürekli olarak üretilir ve belirli boyutlarda ve belirli bir hızda iletilir. Ancak bazı durumlarda aniden kendiliğinden ya da çok daha büyük bir kuvvete sahip darbeler üretmek için bazı faktörlerin etkisi altında başlarlar.

Epilepsinin başlıca nedeni,Araştırmacılar, bu, sinir hücrelerinin düzensiz ve aşırı elektriksel aktivitesidir. Gerçek şu ki, bir nöbet geliştirmek için, bunun yanı sıra, onu aşırı aşırı uyarmadan koruyan bazı beyin yapılarını da zayıflatmak gerekir. Bu tür yapılar variolium köprüsünün bölümlerini, ayrıca kaudat ve kama şeklindeki çekirdeği içerir.

Epilepsinin jeneralize ve kısmi nöbetleri nelerdir?

Epilepsi, nedeni bizTemel olarak, halihazırda anlaştığınız gibi, beyin nöronlarının aşırı elektriksel aktivitesine sahip olduğunu ve bir akıntıya neden olduğunu düşünüyoruz. Bu aktivitenin sonucu farklı olabilir:

  • taburculuk, ortaya çıktığı sınırlar içinde durur;
  • Akıntı beynin komşu bölgelerine yayılır ve dirençle karşılaşır;
  • Deşarj tüm sinir sistemine yayılır, ardından ortadan kaybolur.

İlk iki durumda, kısmi nöbetler meydana gelir ve ikinci durumda genelleştirilmiş nöbetler meydana gelir. Kısmi nöbetler bu semptoma neden olmazken her zaman bilinç kaybına yol açar.

epilepsi nedenleri

Bu arada, araştırmacılar epilepsi bulduBeynin belli bir kısmının tahrip edilmesiyle değil, hasarla gelişir. Bu etkilenen, ancak nöbetlere yol açan patolojik deşarjlara neden olan hala yaşayabilir hücrelerdir. Bazen bir nöbet sırasında yeni epileptik odaklardan daha önce var olan ve bazen uzaklaşan yeni bir hücre hasarı oluşur.

Epilepsi: nöbet nedenleri

Hastalık hem bağımsız hem dezaten var olan bir hastalığın belirtilerinden biridir. Epileptik nöbetlere neyin neden olduğuna bağlı olarak, doktorlar çeşitli patoloji türlerini ayırt ederler:

  • semptomatik (ikincil veya odak);
  • idiyopatik (birincil veya konjenital);
  • kriptojenik epilepsi.

Semptomatik nedenleriBir hastalığın beynin herhangi bir yapısal kusuru olarak adlandırılabilir: kistler, tümörler, nörolojik enfeksiyonlar, gelişimsel bozukluklar, inme, ilaç veya alkol bağımlılığı.

Epilepsinin idiyopatik nedeniKalıtım yoluyla iletilen epileptik ataklara doğuştan gelen bir yatkınlığın varlığıdır. Bu tür epilepsi kendini çocuklukta veya erken ergenlikte gösterir. Aynı zamanda, bu arada, hastanın beynin yapısına herhangi bir zarar göstermez, ancak nöronların aktivitesinde bir artış vardır.

Kriptojenik nedenlerin, tüm inceleme spektrumundan sonra bile belirlenmesi zordur.

yetişkinlerde ortaya çıkış nedeninin epilepsisi

Nöbetlerin "epilepsi" tanısıyla sınıflandırılması

Çocuklarda ve yetişkinlerde bu hastalığın nedenleri doğrudan hastada tam olarak nasıl bir saldırı meydana geldiğini etkiler.

Epilepsiden bahsetmişken, bilinç kaybı ve konvülziyonları olan bir nöbet hayal ediyoruz. Ancak birçok durumda nöbetlerin seyri yerleşik fikirlerden uzaktır.

Yani, çoğu kez bebeklik dönemindeGövdenin üst kısmının öne ya da bükülmesine bağlı kısa kafa eğimleri ile karakterize olan itici (minör) nöbetler vardır. Bu durumda epilepsinin nedeni, bir kural olarak, doğum öncesi dönemde beynin gelişmesindeki gecikmelerdir.

Ve büyük çocuk ve ergenlik dönemindeTüm vücudun kaslarının veya tek tek parçalarının (daha sıklıkla eller) ani bir kısa süreli seğirmesi ile ortaya çıkan miyoklonik nöbetler vardır. Bir kural olarak, merkezi sinir sisteminin metabolik veya dejeneratif hastalıklarının yanı sıra serebral hipoksi vakalarında gelişir.

Konvulsif ocak ve konvulsif hazırlık nedir?

"Epilepsi" teşhisi ile, bir atak başlangıcındaki nedenler beyinde epileptik bir kalbin varlığına ve konvulsif uyanıklığına bağlıdır.

epilepsi sınıflandırma semptomatolojisine neden olur

Epileptik (konvulsif) odak,beyin yaralanmaları, sarhoşluk, dolaşım bozuklukları, tümörler, kistler, vb. sonucunda tüm bu yaralanmalar aşırı hücre tahrişine ve sonuç olarak konvulsif kas kasılmasına neden olur.

Konvulsif hazırlık ile ima edilirOrganizmanın antikonvülsan sisteminin işleyişinin gerçekleştiği seviyenin ötesinde, patolojik uyarımın serebral korteksinde meydana gelme olasılığı. Bu arada, hem yüksek hem de düşük olduğu ortaya çıkabilir.

Yüksek ve düşük konvulsif hazırlık

Yüksek konvulsif hazırlıkta bile küçükkonvulsif odaklanmada irritasyon, gelişmiş bir atak şeklinde epilepsinin nedenidir. Ve bazen bu hazırlık, konvulsif bir odaklama olmadan bile kısa süreli bilinç kesintilerine yol açacak kadar yüksek çıkıyor. Bu gibi durumlarda, devamsızlık denilen (bir kişinin bir noktada kısa süreli bir kaybolma bilincinin kopmasıyla) saldırılardan söz ediyoruz.

Epileptik odak varlığında konvulsif hazırlık olmazsa, kısmi nöbetler söz konusudur. Bir bilinç ayrılığı eşlik etmezler.

Artmış konvulsif hazırlığın görülmesi sıklıkla beynin intrauterin hipoksisinde veya bir kişinin epilepsi gelişimine kalıtsal yatkınlığında gizlidir.

Çocuklarda hastalığın özellikleri

Çocuklukta en çok bulunuridiopatik epilepsi. Çocuklarda bu tip bir hastalığın ortaya çıkmasının nedenleri, kural olarak, kurmak oldukça zordur, çünkü ilk başta tanıyı belirlemek neredeyse imkansızdır.

Çocuklarda neden olan epilepsi

Sonuçta, çocuklarda epileptik nöbetlerKandaki aseton ve diğer keton cisimlerinin birikmesinden kaynaklanan belirsiz ağrılı ataklar, umbilikal kolik, bayılma veya asetonemik kusma altında saklanmalıdır. Bu durumda, uykuda, enürezis, senkopal şartlarda ve dönüşüm nöbetlerinde yürüme, diğerleri tarafından epilepsi belirtileri olarak algılanacaktır.

Çocuklukta en yaygın olanıyokluk epilepsisi. Oluşumunun nedenleri kalıtsal yatkınlığa atfedilir. Saldırılar, oyunun ya da konuşmanın yapıldığı sırada hastanın birkaç saniye içinde kaybolmasına benzer. Bazen göz kapaklarının veya tüm yüzün kaslarının küçük klonik sarsılmalarına eşlik ederler. Saldırıdan sonra, çocuk bir şey hatırlamıyor, kesintiye uğramış mesleğe devam ediyor. Bu koşullar iyi tedavi edilebilir.

Adolesanlarda epilepsi özellikleri

Ergenlik döneminde (11 ila 16 yıl),miyoklonik epilepsi geliştirmek. Bu hastalığın adolesanlarında ortaya çıkma nedenleri bazen vücudun genel bir yeniden yapılandırılması ve hormonal arka planın dengesizliği ile ilişkilidir.

Bu formdaki epilepsi saldırıları ile karakterizedir.kasların simetrik kasılması. Çoğu zaman bunlar ellerin veya ayakların ekstansör kaslarıdır. Hasta aynı anda aniden, "dizine darbe" hisseder ve bundan dolayı çömelmesi veya düşmesi gerekir. Ellerin kaslarının büzülmesiyle, aniden bıraktığı nesneleri tutup atabilir. Bu nöbetler, kural olarak, bilincin korunmasından geçer ve bir rüya ya da ani bir uyanışın rahatsızlığıyla daha sık kışkırtılır. Hastalığın bu formu tedaviye uygundur.

ergenlik sebebinin epilepsisi

Temel tedavi prensipleri

Makalede ele aldığımız nedenleri ve tedavisi olan epilepsi özel bir hastalıktır ve tedavisi belirli kurallara uymayı gerektirir.

Ana sorun hastalık tedavisidirbir antikonvülsan (antikonvülsan ilaç) ile gerçekleştirilir - bu yönteme monoterapi denir. Ve sadece nadir durumlarda, hasta birkaç ilaç seçilmiştir. İlaç düzenli ve uzun süreli alınmalıdır.

Bir epileptik nöbet çeşitliliği için eşit derecede etkili ilaçlar olmadığından, bir antikonvülsanı sadece bir nöropatolog olabilir.

Mevcut patolojinin günümüzdeki tedavisinde temelleriZaman "Karbamazepin" ("Finlepsin", "Tegretol"), "Depakin" ve "Depakin Chrono" gibi hazırlıklar başladı. Dozları, her hasta için doktor tarafından kişisel olarak hesaplanmalıdır, çünkü yanlış seçilmiş ilaç dozları, daha sık nöbetlere ve hastanın genel durumunun kötüleşmesine yol açabilir (bu olguya "epilepsinin aglütinasyon" denir).

epilepsi nedenleri ve tedavisi

Hastalık iyileşti mi?

Farmakolojinin gelişmesi sayesinde% 75 vakaEpilepsi, bir antikonvülzan kullanımı ile nöbet sıklığı ile kontrol edilebilir. Ancak, bu tür tedaviye dirençli bir felaket epilepsisi de söz konusudur. Yetişkinlerde ve çocuklarda reçete edilen ilaçlara karşı bu direncin ortaya çıkışının nedenleri, hastanın beynindeki yapısal kusurların varlığında gizlenebilir. Bugünün bu tür hastalıkları, beyin cerrahisi müdahalesi ile başarılı bir şekilde tedavi edilir.

sevdim:
0
Epilepsi halk ilaçları ile tedavi etmek.
Bulantı: nedenleri ve tedavisi.
Epilepsi için ketojenik diyet
Köpeklerde epileptik nöbetler: nedenleri,
Semptomlar ve iltihaplanma iltihabı tedavisi
Gözde arpa nedeni: semptomatoloji ve
Semptomatik, nedenleri ve
Lennox Gasto sendromu (epilepsi)
İnsan ihmali sebebi
Üst Mesajlar
yukarı