Ürogenital klamidya

En sık görülen enfeksiyonlardan biri olancinsel yolla bulaşan, ürogenital klamidya. Son yıllarda, bu hastalığın insidansını artırma eğilimi vardır. Klinik semptomların tükenmesi, antibiyotiklere dirençli suşların ortaya çıkması, toplum dışı seks ilişkilerinin sayısının artmasını içeren sosyal faktörler, popülasyonun göçü bu enfeksiyonun prevalansını belirler.

Klamidya küçük pelvis, konjonktivit lokalize infertilite, inflamatuar hastalıklar, yol açabilir.

Enfeksiyon akut ve kronik biçimde gerçekleşebilir. İkincisi, bu durumda iki aydan fazla olan hastalığın reçetesiyle belirlenir.

Ürogenital klamidya da lokalizasyon ile ayırt edilir. Bu sınıflandırmaya göre, genitoüriner sistemin alt ve üst bölümlerinin, pelvik organların bir enfeksiyonu izole edilir.

Ürogenital klamidya polimorfiktirklinik semptomlar. Bu hastalık için belirli belirtilerin yokluğu, uzun süreli seyir, düşük bir semptom, nüksetme eğilimi ile karakterizedir ile karakterizedir. Genellikle hastalar komplikasyonların gelişmesi için venereologlara başvururlar. Hastalığın akut formu, diğer enfeksiyöz ajanlar eklendiğinde ortaya çıkar.

Ürogenital klamidya mukoza zarını etkilerüretranın zarı. Asemptomatik olarak ilerler, ancak genital sistemden seröz-pürülan akıntı ortaya çıkabilir. Altta yatan hastalığa üretrit eklenmesi, idrar yolundan kaşıntı ve pürülan akıntı ile karakterizedir. Enfeksiyon süreci yayıldığı zaman salpenjit, salpingoophoritis, pelvioperitonit ortaya çıkar. Hastalığın sonucu, uterusun uzantılarında ektopik gebelik ve infertilite riskini artıran yapışkan süreçlerdir.

Extragenital klamidyoz, bir semptom üçlüsü ile karakterize olan Reiter hastalığı içerir: üretrit, konjunktivit, artrit.

Kadınlarda hastalığı teşhis etmek,Dış os, küçük psödo çevresinde mukoza servikal kanal mukopürülan karakter ödem ve kızarıklık taburcu gibi özelliklerini belirlemek için izin aynalar ve kolposkopi vasıtasıyla vajinal muayene. ağrı ile tespit ve rahmin periton tahriş belirtileri şişmesi. paryetal periton ve karaciğer arasında yapışıklıklar da klamidya enfeksiyonu dolaylı işaretlerdir. Bunlar Fitz-Hugh-Curtis (serohepatitis) sendromu için karakteristiktir.

Hastalığın laboratuvar tanısı içerirüretra, servikal kanal, konjunktivanın yayılmasından sonra gerçekleştirilen patojenlerin, antijenlerinin tanımı. Daha duyarlı olanlar, etiketli monoklonal antikorların kullanıldığı immün analiz ve immünofloresan yöntemleridir. Bununla birlikte, en doğru olanı, besin ortamı üzerinde elde edilen kültürlerin ekimidir.

Ürogenital klamidya, entegre bir yaklaşım prensibine göre tedavi edilir. Terapi öncesi muayene sadece hastaya değil, tüm cinsel partnerlerine de tabidir.

Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar antibiyotiklerdir: azitromisin, doksisiklin, eritromisin, ofloksasin, roksitromisin, lomefloksasindir.

Komplikasyon yokluğunda tedavi süresiüç hafta. Hamilelik sırasında, aşağıdaki antibiyotikler kullanılır: eritromisin, spiramisin, azitromisin, amoksisilin. Bu hastalık için kullanılan diğer farmakolojik grupların ilaçları arasında interferon, vitaminler, antioksidanlar bulunur.

Klamidya tedavisi sonrası kontrol laboratuvar testleri yapılmalıdır. Önleme amacıyla, herhangi bir sıradan cinselliği dışlamak için gereklidir.

sevdim:
0
Klamidya: Belirtileri
"Amiksin" ilacı - incelemeler
Klamidya: belirtiler, tanı, tedavi
İlaç "Ecofemin". Için talimat
Klamidya. Tedavisi. İlaçlar.
Kronik clamidiosis
Chlamydia nasıl tedavi edilir? Temel ilkeler
Klamidya tedavisi nasıl ve nedir?
Kedilerde klamidya: semptomlar ve tedavi
Üst Mesajlar
yukarı