Sistit kan ile nasıl tedavi edilir

İntestinal basil, üretra içine girmerektumdan gelen kanal, mesaneye yerleşir ve mukozasının iltihaplanmasına neden olur. Sistit - bu mesane iltihabı, işlevlerinin ihlalidir. Bu hastalığın kadınları etkilemesi daha olasıdır (üretranın anatomik yapısının özellikleri nedeniyle). Mesane zarları hasar görürse, kan ile sistit oluşur. Akut sistit ile idrara çıkma sonunda kan verilir. Ancak bu idrarın, bu hastalığın akut periyodu boyunca kan renginde renkli olduğu görülür. Bu sistit, hemorajik denir. Bu ayrı bir form. Nedeni viral enfeksiyonlar veya kimyasallarla zehirlenme olabilir. Kanlı sistit ilacı "Siklofosfamid" e neden olabilir.

kan ile sistit

Bu hastalığın hemorajik formu ile şiddetli ağrı her zaman gerçekleşmez.

Sıklıkla, kan ile sistit oluşurÇocuklar, çünkü çoğunlukla viral enfeksiyonlarla hasta olurlar. Eğer yetişkinlikte böyle bir hastalık kadınlarda daha sık görülürse, çocukluk çağında sistit çocuklar için hastadır, kızlar çok daha az olasıdır.

Sistitli idrarda kan,Hemorajik bir form vardır, çünkü her zamanki sistite aynı zamanda idrarın sonunda kan damlacıklarının bırakılmasına da eşlik edebilir. Birincisi, sıcaklık keskin bir şekilde yükselir, tuvalete düzenli idrara çıkma, idrara çıkma çok acı verir. Kanlı hemorajik sistit, mesanenin zarlarına verilen zarara bağlı olarak ortaya çıkar ve burada en ufak bir tahriş olan, acıya neden olan çok sayıda sinir ucu vardır.

Kan, kanalın trombozuna yol açan yeterince büyük bir miktarda serbest bırakılabilir. Bu, işeme sürecini daha da karmaşıklaştırır.

kan tedavisi ile sistit

Hemorajik sistiti her zamankiyle karşılaştırırsanız, daha uzun sürer (bir haftadan fazla), ancak bu süre sonunda hastalığın ağrılı belirtileri kaybolur.

Kanlı sistit bulursanız hemen tedaviye ihtiyaç duyulur! Acil teşhis ve hazırlıkların uygun şekilde atanması gereklidir. Ziyareti bir uzmana ertelemeyin!

Tedavi oldukça basit, ancak zamanında olmalı, aksi takdirde çok fazla kan kaybetme riski taşıyorsunuz. Diğer komplikasyonlar hastalığın arka planında gelişebilir.

sistit ile idrarda kan

Tedavi hastalığın biçimine vekursun özellikleri. Enfeksiyöz sistit ile antibiyotikler reçete edilir. "Cyclophosphan" veya "Goloksan" fonlarına karşı toksik reaksiyonu telafi eden özel ilaçlar vardır. Hasta üretra kan pıhtılaşma tehlikesi nedeniyle idrar sondası yerleştirilir. Bazen hastaya damlalık verilir.

Sistitin çeşitli formları vardır - bulaşıcı,interstisyel (mesanenin sinirsel trofizmi bozukluğu) yanı sıra enfeksiyöz olmayan (kemoterapiye reaksiyon). Enflamatuar süreç mesanenin boynunda lokalize ise, bu hastalığa servikal sistit denir.

sevdim:
0
Sistit nedenleri
Hamilelikte sistit: bunun önlenmesi
Sistit: kadınlarda tedavi
Sistit nasıl tedavi edilir: ipuçları
Sistitin belirtileri ve önlenmesi
Sistit bir tedavidir ve semptomlardır.
Evde sistit nasıl tedavi edilir?
Bir çocuğun sistiti: tedavi, tavsiye ve
Çocuklarda sistit belirtileri, sebepleri
Üst Mesajlar
yukarı