Arazi kanunu

Arazi hukuku kavramı bir özel tanımlarsosyal ilişkilerin karmaşıklığı. Bu ilişkiler ilgili normlar tarafından düzenlenir. Arazi kanunu dağıtım, koruma, arazi kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu sektör çerçevesinde ortaya çıkan ilişkileri düzenlemek için özel bir yöntem vardır. Özelliklerinin belirlenmesi, bir disiplin olarak arazi yasasını karakterize eden önemli bir bileşendir.

Sektörün yöntemi, bu disiplin çerçevesinde sosyal ilişkilere katılan tüm tarafların davranışları üzerinde normları etkilemenin bir yolu olarak anlaşılmaktadır.

Arazi hukuku sağlayarak uygulanıyorev ihtiyaçları için araziler. İşlem, yetkili devlet organının kararına (kararı) uygun olarak gerçekleştirilir. Aynı kuruluş arazi kullanımında herhangi bir değişiklik yapmaya karar verir. Dolayısıyla, belirtilen endüstrideki yasal ilişkilerin sona ermesi, meydana gelmesi veya değiştirilmesi, idari normatif düzenlemeye uygun olarak gerçekleşir. Bu durumda devlet organının ekonomik bir varlık olduğunu belirtmek gerekir - devletin arazi mülkiyetinin yöneticisi.

Bu ilişkilerde yer alan taraflar,eşitlik yok. Bu, arazi yasasının zorunlu düzenlemeleri sağlaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bir taraf onları diğer tarafa iğneliyor. Aynı zamanda, ikinci katılımcı bu talimatları doğru ve zamanında yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu nedenle, idari normatif yöntemin yardımıyla, geri çekilme (itfa) ve doğa koruma, savunma amaçlı ve iletişim için arazi sağlama düzenlemesi vardır. Ayrıca, devlet kontrolü alanında ortaya çıkan parsellerin yetkin kullanımıyla ilgili başka ilişkiler de vardır. Yönetsel normatif düzenleme yöntemi, ikincil ve birincil arazi kullanımı nedeniyle ortaya çıkan ilişkilerde uygulanır. Bu durumda yönetim yöntemi, genel bir devlet çıkarının olduğu söz konusu ilişkilerin o kısmında kullanılır.

Arazi hukukunun anayasal dayanaklarıBu sektörün temel ilkelerini belirler. Arazi fonu devlet yönetimi alanında, idari normlarla yakından bağlantılıdır. Anayasal ve idari eylemler temelinde, arazi ilişkileri alanındaki suçların failleri adalete teslim edilmekte ve mevcut arazi fonunun yasal yönetimi sağlanmaktadır. Sivil mevzuat sektör için özel bir öneme sahiptir. Arazi ilişkileri, mülkiyet hakkına dayandıkları gerçeğinden dolayı, doğası gereği medenî ilişkilerle ilgili mülkiyettir. Orman, su, dağ ve çevre hukuku sektörüyle de toprak hukuku arasında yakın bir ilişki vardır.

Çerçevesinde oluşturulan ilişkilerSöz konusu endüstri çeşitli norm türleri tarafından düzenlenmiştir. İdari, arazi ve medeni mevzuatta yer alan hükümlerin kapsamının sınırlandırılması meselesinin öneminin, diğer sektörlerin yasal işlemlerinin her türlü arazi hukuksal ilişkilerine uygulanamayacağı gerçeğine dikkat çekilmelidir.

Yasanın saha ile işlem yapmasına izin vermesi ve ticaret cirosunun konusu haline gelmesi nedeniyle, medeni hukuk normlarını uygulama olasılığı büyük ölçüde artmaktadır.

Arazi ilişkilerine dikkat edilmelidir.İlgili sektör çerçevesinde, farklı hukuki düzenlemelerle düzenlenebilecekleri göz önüne alındığında oldukça karmaşık olduğu düşünülmektedir; Bu arazi mevzuatıyla birlikte belirli durumlarda söz konusu ilişkinin katı çerçevesinin ötesine geçebilir.

sevdim:
0
Arazinin mülkiyeti. Ne oldu
Hukuk
Uluslararası kamu hukuku: kompozisyon ve
Arazi kiralama: hazırlama ve
Oy Hakları
Kişinin sivil hakları
Arazi sahibi olma hakkı
Vassal'ın doğru olduğu doğru mu?
Ne doğru Kompleksin hemen yanında
Üst Mesajlar
yukarı