Şartlar en önemli belgelerdir

"Charter" sözcüğü, bir laymanla ne ilişkilidir? Bu doğru! Orduyla birlikte. Ancak tüzüklerin sadece askeri kurallar yasaları değil. Bu kavram genellikle hukukta yaygın olarak görülmektedir. Dolayısıyla, toplumların, kuruluşların ve işletmelerin tüzüklerinden bahsedebiliriz. Anlamaya çalışalım.

Tüzük yasal düzenlemelerdir

tüzükler

Bir takım belirli kurallar kümesinin,birlikte monte edilmiş ve düzgün bir şekilde tescil edilmiş kişiler, bazı kişiler tarafından infaz edilmekle yükümlüdür. Yani yasal bir norm var. Böylece, tüzük normatif belgelerdir. Kural olarak, eğitim faaliyetleriyle ilgili belirli normları içerirler. Örneğin, bir şirketin tüzüğü, faaliyet kurallarının, bir yönetim alanının, bir yönetimin ve benzerlerinin kayıtlı olduğu bir belgedir.

Şart, hukukun ana belgesidirkişi. Böyle bir kural Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'na kaydedilir (Madde 52). Bu yasa taslağına göre, kurallar seti kurucular tarafından (veya sadece) onaylanmıştır. Örneğin, bir toplum bu konuyu genel bir toplantıda değerlendirmelidir. Tartışmadan sonra, çoğunlukla doğrudan oyla onaylanır. Ancak daha karmaşık durumlarda, birçok kurucu olduğunda, ilgili normatif düzenlemede öngörülen daha karmaşık bir süreç uyguluyorlar.

Şartın neyi içerdiği

şirketin tüzüğü

Hazırlanan yasal bir belge olamazyazarların düşünceleri ve hayalleri üzerine kurulmuştur. Tüzük çok özel kurallara göre oluşturulmuş tonozlardır. Dolayısıyla, mutlaka, ad, yer (belirli bir adres), bir tüzel kişiliğin yönetim sırası hakkında bilgi içerirler. Tüm bu veriler, kısaltmalar olmaksızın ayrıntılı, anlaşılır olmalıdır. Örneğin, isimler gibi bir kısaltma varsa, o zaman da öngörülür. Tüzükte yer almayan veriler resmi kabul edilmeyecektir, bu nedenle kullanılamazlar. Kuruluşun hedefleri, ekonomik faaliyet yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sunulmaktadır.

Her durumda, bir belge yazarken,belirli bir sanayi için ilgili düzenleyici yasal işlemle onaylanmış olan ana sözleşme örneğine güvenmek gereklidir. Bu belgeler, politikayı bu yönde düzenleyen hükümet organı tarafından onaylanmıştır.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş

Taslak tasarılarda bazı farklılıklar var.işletmelerin ve kurumların, faaliyetlerinin niteliğinden ilerlemelerini istemektedir. Dolayısıyla, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, tüzel kişilik olması durumunda mutlaka benzer bir kurallar dizisi oluştururlar. Aynı zamanda, yasal olarak kendi faaliyetlerinin amaçlarını ve konusunu beyan etmek zorundadırlar. Büyük ihtimalle, bunun nedeni bu örgütlerin vatandaşlar üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Faaliyet nesnesinden ayrılma, kanuna uymama olarak kabul edilebilir ve kuruluşun kapanışını gerektirir.

örnek tüzük

Anonim şirketin şartı

Bu belgenin hazırlanmasına ilişkin kurallarözel bir kanunla düzenlenir. Tüzüğün kurucu bir belge olduğunu belirtmektedir. Yani, varlığı, toplumun faaliyetlerine başlamaması için gereklidir. İçine giren tüm kurallar, hissedarlar ve toplum içinde kurulan organlar için bağlayıcıdır. Genel bilgilere ek olarak, tüzükte mutlaka sermaye miktarı ve kategorileri, sermaye miktarı hakkında bilgi bulunmaktadır.

Belge yolları ve cesetleri detaylandırıyortoplantıların yönetimi, zamanlaması. Ana vurgu, hissedarların haklarını sunmaktır. Ancak, her grup için farklı olabilirler. Her şey bir kişinin sahip olduğu hisse türlerine bağlı. Ayrıntılar kanunlarla belirlendiğinden, belge yaratıcılık için fazla yer sağlamıyor. Tüzüğü basitçe değiştirmek veya tamamlamak imkansız olduğunu anlamak gerekir. Genellikle metin değişikliklerin yapıldığı özel bir prosedür belirtir. Buna ek olarak, genel kurulda kamuya açıklanmalıdır.

Tüzük tescili

charter tescili

Ancak sadece doğru şartı yazıyorum - henüz değilTüm. Pay sahiplerinin veya örgüt üyelerinin toplantıları dahi olsa bile belgeyi yasal olarak sağlamaz. Devlet sicilinden sonra böyle olur. 08.08.2001 tarih ve 129-FZ sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilir ancak bu prosedürden sonra bir tüzel kişilik yaratılmış kabul edilir, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye başlayabilir.

Tüzükte belirtilen tüm veriler,devlet kaydı. Bunları değiştirmek için, kayıt makamıyla tekrar tekrar görüşmelisiniz. Doğru kayıt için sağlanması gereken belgeler listesi var. Bunların arasında - iki kopya halinde sunulan tüzük. İlki orijinal, ikincisi noter tasdikli bir kopyadır. Bunlar izleme otoritesinde kalır. Orijinal, işlemin geçişi ve yasallığını gösteren özel bir tür ile işaretlenmiştir. Devlet ajansının yasa ile belirlenen prosedüre uygun olarak kayıt işlemini reddetmiş olabileceğini söylemeliyim. Başvuran, bunu beş gün içinde bildirir. Karar kesin değildir ve mahkemece itiraz edilebilir.

sevdim:
0
ABD Silahlı Kuvvetleri tarih ve
Mirasın tescili: belgeler ve
Normatif yasal eylem: kavram,
Resmi bir belge nedir?
Tüzel kişiliğin kurucu belgeleri:
Birincil Muhasebe Belgeleri
Belgeleri doğru şekilde düzeltmek için?
Genç uzmanlar: birlikte nasıl düzgün bir şekilde dikilirler
Denetim için hangi belgeler gereklidir
Üst Mesajlar
yukarı