Anayasal görevler

Anayasa, ülkenin ana yasasıdır. Önemi büyüktür. Elimizdeki tüm temel özgürlükler ve haklar burada kayıtlıdır. Herhangi bir durumda menfaatlerimizin dikkate alınması istikrarlı bir garantördür. Diğer tüm kanunlar öncelikle onun üzerinde olmalıdır.

Unutmayın ki hakların yanı sıraBize sorumluluklar verir. Bir kişinin ve vatandaşın anayasal görevleri çok açık bir şekilde tanımlanmıştır. İcralanmamak için kişi cezalandırılır. Sorumluluk çok ciddi olabilir.

Anayasal görevler

Yalnızca vatandaşlar değil, aynı zamanda diğer kişiler (vatansız kişiler, yabancılar) Rusya Federasyonu'na yükümlüdür. Bununla birlikte, anayasada federasyon vatandaşlarının hakları sadece resmen belirlendi.

Anayasal görevlerin şu özellikleri vardır:

- yasal güce (yüce) sahip olmak;

- kamu yararının yanı sıra kişisel çıkarların uygulanmasında doğrudan bir rol oynamak;

- Amaçları - çeşitli sosyal değerlerin korunması, geliştirilmesi ve korunması.

Anayasa görevleri aşağıdaki türlere ayrılabilir:

- ortak;

- Özel.

Bunlardan birincisi, anayasal,federal ve diğer kanunlar, tarihi anıtların, kültürlerin, çevrenin korunması vb. Ülkemizin tüm sakinleri bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu durum, ülkemiz topraklarında normal birlikte yaşamanız için gereklidir. Sipariş veriyor, insanların yaşamlarını iyileştiriyor, bir toplum oluşturuyorlar.

Vatandaşların özel anayasal yükümlülükleriyasa ile belirlenen, birbirlerine çocuklar ve veliler tarafından verilen karşılıklı sorumlulukları, askeri vergileri, vergileri ödemekle yükümlü olduklarını içerir.

Genel görevler, elbette zorunludur. Onların başarısızlığı için:

- eğitimsel nüfuz ölçütleri;

- Sadece idari değil, aynı zamanda cezai sorumluluk da dahil olmak üzere aşırı tedbirler.

Özel görevler,Rusya Federasyonu vatandaşı olan kişiler. Bazı durumlarda, yalnızca belirli vatandaş kategorilerine atanırlar. Örnekler, sadece çocuk sahibi olan vatandaşlar için olan ebeveyn sorumluluklarını içerir. Bazı vergiler art arda ödenmemelidir, ancak bazı durumlarda vergiler kesin olarak tanımlanmıştır.

Özel görevlerin yürütülmesiözel mevzuat normları (örneğin, aile ve vergi) ve çeşitli federal yasaların oluşturduğu sorumluluk ile sağlanır.

Ayrıca özel sivil vargörevleri. Canlı bir örnek askeri sorumluluktur. Onun özü, tüm erkeklerin özel eğitimden geçmesi gerektiğidir. Askeri birimlerde tutulur, belli bir dönemi vardır. Sadece belli bir yaşa geldikten sonra çekebilirsiniz. Rus vatandaşı tarafından serbest bırakılması ancak sağlık nedenleriyle ve bir takım başka ciddi nedenlerle olabilir.

Bu görev aşağıdakileri içerir:

- Askerlik hizmetine hazırlık;

- askeri kayıt;

- hizmete bir çağrı;

- ücret talep etmek;

- Stokta kal.

Askerlik hizmetinde gönüllü kayıt -bu görevin yerine getirilmesi. Birkaç yıl önce alternatif hizmete ilişkin bir yasa kabul edildi. Mesele, askeri birimlerin dışında gerçekleştirilebilmesidir.

Kişiler aranamaz:

- sabıka kaydı olmak (ücretsiz);

- Soruşturmanın yürütüldüğü;

- Tutuklama, ıslah emeği, özgürlüğün kısıtlanması, mecburi çalışma biçiminde cezalar.

Anayasal görevler dikkatle düşünülmüş ve bütünlükleri birleşiktir. Hepsi toplumda düzeni sağlamaya yardımcı olurlar.

sevdim:
0
Normatif yasal eylem: kavram,
Satıcının görevleri nelerdir?
Büyük Britanya Anayasası. Özellikler
Anayasa hukuk normları
Ofis müdürü. Resmi görevler
Emtia uzmanının sorumluluğu nedir?
Danışman-satıcı: görev ve tedavi
Bir emlakçının sorumluluğu nedir?
Anaokuluna kimler gidebilir? görevleri
Üst Mesajlar
yukarı