Kişilik, kişinin toplum için yararlı olabilme kabiliyetini ifade eder.

Kişilik, bireyin varoluş biçiminde bir sosyal çevre temsilcisi olma kabiliyetini ifade eder.

Kişilik doğmaz, o olur

Doğumdan itibaren zaten çocuğa verilirbireysellik ve teklik. Ailesinin yakınında bulunan yakın çevresi aracılığıyla toplumsallaşma deneyimini derhal alır. Bu dönemde kişiliğinin psikolojik özellikleri ortaya çıkar: mizaç, entelektüel hediyeler, konuşma.

Kişilik, kişinin bunu yapabilme kabiliyetini ifade eder

Bireysel eğilimler, sosyal etkileşim türünde kendini gösterir ve daha da geliştirilir.

En önemli dönem okuldur.sosyalleşme. Bir kişide kişisel başlangıç, yetişkinliğe erişme konusundaki başarılı toplumsallaşması üzerine odaklanan okul budur. Kişilik, bir kişinin (bu onun yetenekli olmasının) belirli bir davranış veya etkinlik alanında kendini gösterebileceğini ima eder.

Kişiliğin psikolojik özellikleri

İnsan psikolojisi, toplumda kendini gerçekleştirme yolunda büyük bir etkiye sahiptir. Onun mizaç tipinden, davranışsal özelliklerden, toplumsallaşmanın teknolojisine, toplumdaki adaptasyona bağlıdır.

Psikolojik arasında doğrudan bir bağ vardırkişilik portresi ve sosyal davranış biçimi. Bu nedenle birçok meslek, bir insanda belirli psikolojik nitelikler gerektirir. Kişilik, kişinin eğilimlerini ve kişisel özgünlüğünü sosyal uygulamada en iyi şekilde kullanabilme kabiliyetini ifade eder.

Kişiliğin sosyal özellikleri

Dışsal nitelikler ve gerçekbir kişinin hak ve sorumluluklarına uygun olarak bir kişinin topluma yerleştirilmesi, bir kişinin oturduğu sosyal hiyerarşinin seviyesi, statüsü tecelli ediliyor ve etkileşim biçiminde ve biçiminde - toplumdaki rolü.

kişilik bir kişinin kabiliyetini ima eder

Kişilik, bir kişinin çeşitli sosyal roller icra edebilme yeteneğini ifade eder.

Başarılı bir iş kadını, duruma göre - kafa,aynı zamanda anne, eş rolünü yerine getirebilir. Toplumsal boyutta, farklı toplumsal kurumlara ait olmak da etkiliyor. Din, milliyet, bir kişinin coğrafi konumu bireyin genel bir özelliğini oluşturmaktadır.

Kişilik ve Toplum

Toplum sadece kişiliği yaratmakla kalmıyor. Bu, bir kişinin toplumu etkileme kabiliyetini ve güçlü bir kişiliği ima eder. Tarihte, insanlığın parlak temsilcilerinin etkisi, tarihi olayların gidişatını belirlediğinde çok sayıda örnek bilinmektedir.

Bunun bir örneği ünlüdürkomutanlar, politikacılar, ünlü kültür temsilcileri. Mitolojinin şehirlerin görünümünü insanların adlarına bağlaması tesadüf değildir. İdeolojiyi yaratan büyük filozoflar - GVF. Hegel, K. Marx, F. Nietzsche - toplumun gelişimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahipti.

Kişilik, bir kişinin kabiliyetini ima eder(sosyal bilim, bunun için özel bir bölüm ayırır) bir sosyal çevre oluşturur. Bir örnek olarak, tanınmış okulların, akımların, trendlerin, dar meslek alanlarındaki bilgi sistemlerinin kurucuları hizmet edebilir.

kişilik bir kişinin sosyal bilgi yeteneğini ima eder

Modern bir örnek, Steve Jobs,Apple markasının yaratıcısı ve bu markanın ürünlerinin tasarım ve teknik kalifikasyon yasama organı. Bu, teknolojinin gelişimi üzerinde güçlü bir etkisi olan bütün bir sanayi imparatorluğudur.

Kişilik ve toplum bu nedenle ayrılamazilgili kavramlar. Toplumun kalitesi kişiliği oluşturur. Kişilik, toplum üzerinde temel bir etkiye sahip olabilir. Süreçteki asıl şey olumlu yönelimdir.

sevdim:
0
Pasaport, belgelendirme yapan ana belgedir.
Birey nedir ve onun için ne kadar önemlidir?
Karakter - kişilik temelini oluşturan budur
"İnsan" kavramı: kişilik tanımı
Durum - ne var?
Bir kişinin sosyal ihtiyaçları
Kültür ve Kişilik
Kişilik ... Kişilik nitelikleri
İnsan topluluğuna neden emir verilmelidir?
Üst Mesajlar
yukarı