Duyusal kognisyon formları

Bir fenomen olarak biliş, epistemoloji denen bilim tarafından incelenir.

Bu bilimin bakış açısından, terim, bir dizi metot, süreç, çevreleyen dünyayı kavrama prosedürleri, toplum, nesnel tepki anlamına gelir.

Duyusal kognisyon formları
Şehvetli biliş

Birkaç çeşit bilgi vardır.

• Dini, nesnesi Allah'tır (dine bakmaksızın). Tanrı aracılığıyla, bir kişi kendini, kişiliğinin değerini anlamaya çalışır.

• Mitolojik, ilkel sistemde içseldir. Bilinmeyen kavramların kişileştirilmesi yoluyla dünyanın bilişimi.

• Felsefi. Bu, dünyayı, insanı, onların etkileşimini bilmenin çok özel, bütünsel bir yoludur. Bireysel şeylerin ya da fenomenlerin kavranmasını değil, genel, evrensel varlığın yasalarını bulmayı gerektirir.

• Sanatsal. Görüntü, sembol, işaretler yoluyla bilginin yansıtılması ve edinilmesi.

• Bilimsel. Dünya yasalarını nesnel olarak yansıtan bilgi arayışı.

Bilimsel bilgi ikidir, iki yaklaşımı vardır. Birincisi, deneysel değildir (teorik). Bu tip deneysel olarak elde edilen bilginin genelleştirilmesini, bilimsel teorilerin ve yasaların oluşturulmasını içerir.

Ampirik bilme yolu, bir insanın deneyimleme, deney, gözlem yoluyla çevredeki dünyayı incelediğini gösterir.

Kant, biliş aşamalarının olduğuna inanıyordu. Birincisi, duygusal kavrayış, ikincisi - akıl, üçüncü - akıldır. Ve burada ilk sırada, dünyanın duyularının yardımıyla kavrayışı var.

Şehvetli biliş dünyaya hakim olmanın bir yoludur.Bu, insanın iç organlarına ve hislerine bağlıdır. Görme, koku alma, tatma, duyma, dokunma, dünyaya, dış cephesine sadece temel bilgileri getirir. Ortaya çıkan görüntü her zaman özel olacaktır.

Burada ilginç bir düzenlilik var. Sonuç olarak elde edilen görüntü, içeriğinde objektif, ancak öznel olarak formda olacaktır.

Nesne her zaman öznel algısından çok yönlü ve zengin olacaktır, çünkü konuyu sadece belirli bir bakış açısıyla tanımanıza izin verir.

Duyusal bilişin belirli şekilleri vardır.

• Duygular: Dokunma, duyma, koku alma, görme, tatma. Bu, bilginin ilk başlangıç ​​şeklidir. Sadece konuyla ilgili kısmi bir fikir verir. O, duyuların yardımıyla ve sonuç olarak, tek taraflı ve öznel olarak bilinir. Elmanın rengi tadı üzerine yorumlanamaz, bazı güzel (görsel olarak) orkideler, uzun süredir eksik olan etin iğrenç kokusunu yayınlar.

• Bu tür duyusal algı biçimleriAlgı, bir nesnenin veya fenomenin duygusal bir resmini oluşturmaya izin verir. Bu bilginin ilk aşamasıdır. Algı aktif bir karakteri içerir, belirli hedefleri ve amaçları vardır. Algı, halihazırda kararlar verebileceğiniz materyaller biriktirmenizi sağlar.

• Sunum. Bu duyusal biliş biçimi olmadan, çevreleyen gerçekliği tanımak, onu anlayabilmek ve hafızasında saklamak imkansız olurdu. Hafızamız seçici. Tüm fenomeni değil, sadece en önemli olan parçaları yeniden üretir.

Bilginin aşamaları

Duyusal bilişin üç biçimi, bir başka, daha yüksek düzeyde biliş - soyutlamaya geçiş için bir insanı hazırlar.

sevdim:
0
Felsefe ve Yanılgılığın Gerçekleri
Teorik bilgi yöntemi
Felsefede bilimsel bilgi: araçlar ve
Ampiriklik sadece bir biliş metodu mu?
Felsefede Bilgi Formları
Bilginin konusu ve nesnesi
Bilimsel bilgi biçimleri
Bilgi türleri nelerdir?
Bilişsel faaliyet, Bilgi yoludur
Üst Mesajlar
yukarı