Mezopotamya: eski uygarlığın mimarisi

Mezopotamya'nın devleti ve kültürü,Dicle ve Fırat nehirlerinin havzalarında oluşmuş, insanlık tarihinde ilk önemli uygarlığı oluşturmuştur. Gelişiminin çiçeklenmesi IV-III bin M.Ö. e. Daha sonraki medeniyetlerde somutlaşan ve bilinen beşeri hayatın birçok dalında Mezopotamya doğum yeriydi: mimarlık, yazı, matematik, devlet aygıtı, toplumsal yapı, vb.

Mezopotamya mimarisi

Ne yazık ki, geçen yılZaman, insanlığın bu beşiğinin başarılarının çoğunu yok etti. bunu bilmemiz hemen her şey, zemin malzemesi eserler içinde kalan yoluyla bilinir: Bir taş stel bulundu (ev sadece Mezopotamya'yı olmuştur eski biçimsel mevzuat,) yasa Khamurappi tuttu eski yazıları bir fikir verir çivi için Tabletler. Mimarlık, dini fikirleri resmeden bu halkların toplumsal ve siyasi yapısı, vb, ayrıca bu önemli bir rol oynar. Aslında, uzun soyu tükenmiş devletler hakkında en eksiksiz bilgiyi veren eski yapıların kalıntılarıdır.

Mezopotamya: Medeniyetin yüzü olarak mimarlık

Taş ve ahşap neredeyse yokluğundaBu bölgede, Sümer, Asur ve Babilya için ana yapı malzemesi, sözde ham tuğlanın kalıp haline getirildiği ve daha sonra fırınlanmış tuğla olduğu kildi. Aslına bakılırsa, ham tuğladan yapılmış binaların ortaya çıkışı ve evrimi, antik Mezopotamya tarafından yapılan dünya mimarisinin ana katkısıdır.

eski Mezopotamya mimarisi

6. binyılın sonunda Mezopotamya mimarisiMÖ. e. birkaç odadan oluşan çamur evlerinin ortaya çıkması ile karakterizedir. Bu, dünya nüfusunun çoğunun hala tarıma geçmeyi, rastgele park halinde yaşamayı ve avlanma ve toplanma ile ticaret yapmayı düşünmediği bir zamanda oldu. Sümer'de devletin doğuşuyla, anıtsal dini yapılar vardır. Bu topraklarda yaşayan insanlar basamaklı kuleler ve zigguratlar şeklinde karakteristik tapınaklar inşa ettiler. Zigguratlar, bir kural olarak, piramit idi. Mezopotamya halklarının daha eski mitlerinden İncil'e giren Babil İncil Kulesi'nin de görünüşü olması ilginçtir.

Asurlar lordlarının sarayları ve kraliyet konutları veBabillerin çok karmaşık bir yapısı vardı. Öyleyse, örneğin, Sarhoş II'nin Khorsabad kentindeki sarayı, yirmi metrelik bir yüksekliğe sahip güçlü bir kale idi. Ve avlusu kanallar ve tonozlu tavanlarla kaplıydı. Sarayın kendisi bir kattaydı, ama etrafında birçok iç avlu vardı. Bir kısımda, kraliyet apartmanları, diğeri ise kadınlar için odalardı. Buna ek olarak, saray da kamu hizmetleri ve kiliseler barındırmaktadır.

Mezopotamya kültürü

Kentlerin yapısında antik çağ mimarisiMezopotamya, iki ayrı ev arasındaki ortak duvarların varlığıyla birlikte blokların sürekli bir şekilde inşa edilmesi, sağır cepheler ve sokağa bakan çatının altında bulunan küçük pencerelerle karakterizedir. Böyle bir bina içinde, kural olarak, bir iç avlu vardı.

sevdim:
1
Mısır: havaalanı - ülkeye göksel kapılar
Antik çağda Batı Asya neydi?
Hindistan Mimarisi
Nehir uygarlıkları: ortak özellikler ve
İstemci-Sunucu Mimarisi: Özellikler
Japon mimarisi
Geleceğin mimarisi: en iyi projeler
Japonya'nın mimarisi, özgünlüğü
Rönesans Mimarlığı
Üst Mesajlar
yukarı