Toplum: Çeşitli yaşam alanlarında sınıflandırma, çeşitleri, toplumun tanımı

Toplum, insan hayatının yapısal bir birimi. Bir toplumun tanımı hem geniş anlamda hem de dar bir toplumda verilebilir. Fakat bundan da ana işlevi kaybetmez: burada kişi yaşar ve gelişir, bilgisini geliştirir ve yeni insanlarla tanışır. Bir kerede, bu yaşam alanında bir insanın sosyalleşmesi gerçekleşir.

topluluk tanımı

Toplum tanımı ve sınıflandırılması

Dar anlamda bir toplum,ortak menfaatler veya menşe temelinde birleştirilir. Bu tür sınıflar, örneğin asalak olabilir. Ayrıca, dar anlamıyla, belirli bir somut toplum, örneğin modern Rusya olarak anlaşılmaktadır. Bu tür bir devletin gelişimi aşamasını da içerebilir, örneğin feodal bir toplum. Garip bir şekilde, ama bir bütün olarak insanlığın tümü aynı zamanda dar bir anlamda bir topluma atıfta bulunur.

En geniş anlamıyla bir toplumun tanımı şu şekildedir: dünya ile yakından bağlantılı veya insanların birleştirilmesi biçimidir.

şirket tanımı

Sınıflandırma açısından,üç aşamalı gelişim: geleneksel, endüstriyel ve endüstriyel toplum. Sonuncusu genellikle bilgilendirici olarak adlandırılır. Geleneksel toplum geleneklere dayanan bir toplumdur. Burada doğal ekonomi ve doğal değişim hakimdir, ekonomik sistem komuta ekonomisidir. Bu tür yüksek dindarlık ve sosyal hareketlilik olasılığı düşüktür. Devlet kişi tamamen emiyor. Düşünmek her zaman muhafazakârdır ve değişime karşı tutum her zaman negatiftir. Bir sonraki gelişim evresi sanayi toplumudur. Bina ilişkilerinin bu Batı modeli, teknik devrimler ve sanayi darbeleri sayesinde ülkeye geldi. Spazmodal bir gelişme süreci, özel mülkiyet ekonominin temelini oluşturur ve toplumun kendisi doğayı yönetmeye çalışır. Çoğu ülkede sivil toplum gelişir ve sosyal hareketlilik olasılığı artar. Gelişmenin son aşaması, bir post-endüstriyel aşamadır ya da bir bilgi aşamasındadır. Bir bilgi toplumunun tanımı şudur: Bilgi ve hizmetleri temel alan bir toplum türüdür.

Kural olarak, bu türler evrim geçirirleryoluyla. Ekonomik sistem genelde bir pazar sistemi, sivil prensipler toplumda kendiliğinden teşvik edilir, yüksek derecede yasal kültüre ve yasal bilince sahiptir. Toplumdaki kişilik güç geliştirmeye çalışır ve gücü etkiler. Başlıca özellikleri, yüksek sosyal hareketlilik ve eğitimin baskın rolüdür.

bilgi toplumu tanımı
Ekonomik sistemde toplumun tanımı daha sıktırbir anonim şirketle ilişkilidir. Bu firmanın ekonomik organizasyonunun bir şeklidir. Tanımı ekonominin ders kitaplarında bulunabilen anonim şirket, katılımcılar arasındaki payların paylaşımına dayanıyor.

Bu nedenle, toplum, bu terim ne derse kullanılırsa, daima bir grup insandır. Bir insanın geliştiği ve başarabildiği doğanın bir parçasıdır.

sevdim:
0
Konseptin ne anlamda kullanıldığı
Toplumun toplumsal yapısı
Sanayi öncesi toplum
Marx'ta toplumun gelişim aşamaları ve
Sivil toplum kendi kaderini tayin hakkındadır
Endüstri sonrası toplum - nedir?
Toplum nedir ve neleri içerir?
Ana toplum türleri: karakteristik
Toplum ve Kültür
Üst Mesajlar
yukarı