Emlak nedir? Eski Rus Eserleri ve Rus İmparatorluğu

Rusya’dan beri, belirli insanlar arasındadevlet veya gelenekler tarafından belirlenen kalıtsal haklara ve görevlere sahip olarak, feodalizmin sınıf ilişkileri vardı. Tipik olarak, pozisyonlarının ve ayrıcalıklarının eşitsizliği ilkesine dayanan bir hiyerarşi idi. Bu kavramın ana anlamıyla Rusya'daki sınıftır. Diğer tanımlar, mülkün bir tür öznitelik veya mesleki çıkarlarla birleştirildiği insanlar olduğunu belirtir.

prensler

Artık bir mülkün ne olduğunu biliyoruz, Eski Rus'daki sosyal yapıya bakalım.

emlak nedir
Şüphesiz, en yüksek mülkler o zamanprensler olarak kabul edildi. Ancak belli bir süre sonra din adamları bu gruba ait olmaya başladı. Muhtemelen, toprak mülkiyeti (patrimony) nedeniyle en üst sınıflar arasında yer aldılar. Rusya'daki kadro da bazı ayrıcalıklara sahipti.

Kadrodaki "emlak" nedir

Arkadaşça bir organizasyon kendi başınahiyerarşik bir merdiven. Bu, konuşabilmek için onların "mülklere" içsel bölünmesiydi. Hiyerarşinin en üst seviyesinde yaşlılar (en eski kadro) vardı. Boyarlardı. En düşük "emlak" genç kadro oldu. Bu düzeyin temsilcileri adolesanlar olarak adlandırıldı.

İnsanların orta sınıfları

Bu sınıf tüccarlar, zanaatkârlar ve küçük mülk sahiplerini içeriyordu. Tüccarların çoğu küçük tüccarlardı, zenginlerin kendi devletleri dışında ticaret yapma şansı vardı.

Rusya'da mülkler

Alt sınıf insan

Bu sosyal sınıf, özgürlüğe aittiÖzgür vatandaşların yanı sıra haraç ödeyen kırsal nüfus, halkı çağırdı. Ne yazık ki, alt sınıfların tüm popülasyona orantısal oranını doğrulukla kurmamıza izin verecek tarihsel verilere sahip değiliz.

Holoops ve çiçekler

Lordların özgür olmayan hizmetçileri köle ve hizmetçi olarak adlandırıldı. Bunlar arasında, sözde tokatlar özel bir kategori oluşturdu. Bunlar serp köylüler, sırayla üç gruba ayrıldılar:

 • kullanılabilirliği;
 • bağlı;
 • özgür değil.

Yani, Eski Rus zamanlarının mülkünün ne olduğunu düşündük. Şimdi 19. yüzyıla gidelim ve İmparatorluk Rusya'da ne tür mülkler olduğunu öğrenelim.

Rus İmparatorluğu'nun Estates

Rusya'da Estates

Rusya'da mülkler
Bu kez Rus İmparatorluğu'nun yasaları tarafından belirlenmiş ve dört ana gruba ayrılmıştır:

 • din adamları;
 • soyluluk;
 • vatandaşlar;
 • köylüler.

Aynı zamanda, kasaba halkı alt gruplara ayrıldı:

 • onurlu;
 • tüccarlar;
 • atölye ustaları;
 • Burger;
 • küçük sahipleri;
 • ücretli işçiler.

Genel olarak, bu sınıf bölümüdevrim öncesi Rusya ve Avrupa'nın ayırt edici bir özelliği. Bugünlerde, resmi sınıflar sadece İngiltere'de korunmaktadır, çünkü monarşi bu ülkede resmen ilan edilmiştir.

Bildiğimiz gibi, aitBelli bir sosyal sınıf her zaman kalıtım tarafından düzenlenmiştir. Ancak, kendi istisnaları vardı! Bazı durumlarda belirli bir sınıftaki insanlara (örneğin, bir prense dönüşmesi) özel bir hak ya da basit bir meblağ için bir unvan almanın mümkün olması ilginçtir. Eski ve emperyal Rusya'nın zamanında, mülkün ne olduğunu ve hangi sınıfların var olduğunu analiz ettik.

sevdim:
0
Rusya'daki vergi sisteminin kökeni:
Yüksek toplumdan bir kişi gibi
Varna nedir? Dört ana site
Gentry yeni temsilcilerin
Eski Rusya'nın ilk silah ve tüfeği: kupalar ve
Kizhi müzesinde antik Rusya'nın mimarisi
"Altın Gençlik" bugün
Eski Rusya Sanatı
"UAH" nedir? İsimler ve çeşitleri
Üst Mesajlar
yukarı