Piyasa Fiyatlandırma Yöntemleri

Piyasa fiyatlama yöntemleri oldukça çeşitlidir. Bir ürün için optimum fiyat belirleme yöntemleri vardır. Kesinlikle her şey dikkat çekmek için imkansızdır. Bu nedenle, uygulamada yalnızca en alakalı ve sorun yaratmayan konulara odaklanabiliyoruz.

Fiyatlandırma dinamik bir konsepttir. Bir zamanlar fiyatları şekillendirme ve onlarca yıllara dayanan yöntem seçmek olanaksızdır. Fiyat, alıcıların tercihlerini ve rakiplerin politikasını içeren birçok faktörden etkileniyor. Etkili bir çalışma için fiyatlama yöntemleri periyodik olarak değiştirilmeli, düzeltilmeli ve revize edilmelidir. Rekabetçi bir ortamda piyasadaki pozisyonlarını kaybetmemek için bu gereklidir.

Pazarlama fiyatlandırma yöntemleri, müşterilerin ürünlerinin değeri, rekabetin yoğunluğunun derecesi, markanın nitelikleri ve tüketicilerin ürüne olan sadakati ile belirlenir.

Piyasa koşullarında fiyatlandırma piyasanın kendisine bağlıdır (fiyat etkileri"lider için yarış" veya ortalama piyasa fiyatlarının yöntemi uygun olduğunda) rakiplerinden ve müşteriden (fiyatları, talep, müşteri beklentileri ve alıcılar için önerilen malların değerine bağlıdır) belirtir.

Piyasa fiyatlama yöntemleri sadece bir ürüne olan talep seviyesini değil aynı zamanda bir ürüne olan talebi de hesaba katar.

Firmanın içinde bulunduğu yaklaşımı göz önüne alırsakmalları için fiyatların oluşumu ancak, tüketicinin kendisinin önerilen malların değerini değerlendirmesinden kaynaklanır; buradaki ana faktör, tüketici algılamasıdır. Bu sistemle, tüketici maliyet için değil, "değer" için para verir. Fiyata duyarlılık elastiktir, bu da karları maksimize etmek için malların optimum fiyatını hesaplamayı mümkün kılar.

Piyasa fiyatlama yöntemleri,rekabet faktöründen ilerlemek. Bir emtia fiyatına ilişkin karar piyasanın yapısına göre belirlenir. Bu yöntemle firmalar, rakiplerin fiyatlarının biraz altında ya da biraz üzerinde bir fiyat politikası seçerler. Bu bağlamda, en yaygın yöntemler şunlardır: Kapalı zarf metodu (ihale fiyatlandırması) ve mevcut fiyat metodu (piyasada benzer bir ürün için standart fiyatlar belirlenmiştir).

Talep doğrultusunda bir fiyat oluşturmak için, fiyatların talep üzerine bağımlılığını bilmek için piyasayı incelemek ve analiz etmek gerekir.

Piyasa fiyatlamasının diğer bir yöntemi de,piyasa durumu ile üretim maliyetleri arasında dengeyi hedefleyen fiyatların amacı. Aynı zamanda, üretici, rakibinin ürünleri ve diğer şirketlerinin ürünleri ile fiyat oranını sağlamalıdır.

Emtia dayalı fiyat ayarlarkenürün yelpazesinden belirli bir fiyat aralığında mal satışını birleştiren fiyat çizgilerini belirlemelisiniz. Birçok mal çeşidi, hem üreticilerin hem de tüketicilerin zamanla adapte oldukları geleneksel fiyat ölçeklerine sahiptir. Malların fiyat çizgileri ve nihai fiyatlarını belirlerken, tüketicilerin kendilerine olası tepkisini hesaba katmalıdır.

Tam rekabet piyasasında fiyatlama gerçeği ile belirlenir birçokalıcılar ve satıcılar. Bu nedenle, bireysel piyasa oyuncuları fiyatı etkilemez. Bu piyasadaki fiyat dengesi koşullu olarak dışsaldır. Böyle bir pazardaki her satıcı aslında bir fiyat toplayıcısıdır. Kusursuz rekabetin pazarı malların fiyatını belirler. Ve bu fiyat zaten mal arzı ve talebi dengesini kuruyor.

Rekabetçi bir ortamda, fiyat değişiklikleriderhal gerçekleşmesi. Firmanın her zaman hazır bulunan bir programı elinde bulundurması gerekir; bu program, rakiplerin inisiyatifinde ortaya çıkan mevcut fiyat durumuna karşı bir karşı strateji hazırlamaya zamanında yardımcı olacaktır.

sevdim:
0
Devlet düzenlemelerine ilişkin yöntemler
Fiyatlandırma faktörleri, süreci ve ilkeleri
Değerin ölçüsü ... Para olarak para fonksiyonu olarak
Fiyatlama Stratejileri
fiyatlama yöntemleri
Pazarlamada fiyatlama yöntemleri
Üretim maliyetinin faktör analizi ve
Modern piyasa ilişkileri ve "siyah"
Yapısal yönetim yönetimi
Üst Mesajlar
yukarı