Anonim Şirketler ve Çeşitleri

Anonim Şirketler ve Türleri Bu objektifin doğal bir sonucudurözel mülkiyetin gelişimi süreçleri ve dönüşümü. Belli bir aşamada, finansın üretimi, teknolojisi, organizasyonu, temelde birkaç hissedarın gönüllü katılımı olan yeni bir üretim organizasyonu ortaya çıkması için tüm ön koşulları oluşturur. Böyle bir işletmeye yatırım yaparak, hissedarlar bunun sorumluluğunu alır ve ustaları olurlar.

Anonim Şirketler ve Türleri sermayeyi bir organizasyona çekmenize izin verinbirçok katılımcı. Aynı zamanda, hissedarlar, belirli nedenlerle, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmayacak kişiler tarafından temsil edilebilir. JSC katılımcılarının sorumluluğu katkılarının büyüklüğüne göre belirlenir.

İşletmenin çalışmasına katılımın bu şekli, katılımcının sorumluluğunu sınırlama ihtiyacı olan herhangi bir alanda kesinlikle uygulanabilir kılmaktadır.

Anonim Şirket Bu örgütsel ve yasal varyasyonlardan biridirişletmelerin varlık şekilleri. Anonim şirketler ve türleri, farklı faaliyetlerin sermayeleşmesini (fonların merkezileştirilmesi) birleştirerek, işletmenin faaliyetlerine katılma hakkı veren ve kar elde eden hisselerin satışı yoluyla gerçekleştirilir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanununun tanımına göreRusya'da anonim şirketler, sermayesi, sermayenin, hissedarların iş ve mülkündeki haklarının belgelendirilmesi olan paylara bölünmüş ticari kuruluşlardır.

Anonim şirketler ve türleri açık ve kapalı olarak bölünmüştür. Bu, kuruluşun tüzüğünde ve isminde yansıtılmıştır.

Halka Açık Anonim Şirketler olmadan hisselerini yabancılaştırma hakkına sahip olmaktüm pay sahiplerinin zorunlu izni. Bu tip bir şirket, çıkarılmış hisselere açık bir abonelik yapma ve Rusya Federasyonu mevzuatında belirlenen, serbestçe satma hakkına sahiptir. Şirket, bu şirketin tüzüğü veya Rusya Federasyonu'nun belirli yasal işlemlerinin gereklilikleri ile sınırlı olduğu durumlar haricinde, hisselerine kapalı bir abonelik de yapabilir.

OJSC'nin hissedarları sınırsız hale gelebilirKatılımcı sayısı Böyle bir toplum, sermayenin ciddi bir birleşme ve çok sayıda sahip tarafından karakterize edilir. Yaratılışında ortaya çıkan bu türden bir toplumun ana fikri, ileride kullanmaları ve kâr elde etmeleri için büyük miktarlarda para (sermaye) ile fiziksel kişilerin fiziksel ve cazibelerinin çekiciliğidir.

Kapalı Anonim Şirketler - Hisseleri sadece katılımcılar arasında dağıtılabilen bir girişimdir. ZAO, çıkarılmış hisse senetlerine açık bir abonelik yapma hakkına sahip değildir.

Kapalı bir topluma katılım daha fazla olamazelli insan Belirlenen standarttan fazla olan katılımcı sayısını arttırmaya ihtiyaç varsa, toplum bir yıl içinde açık olana dönüştürülmelidir. Aksi takdirde mahkeme tarafından tasfiye edilebilir.

Anonim şirketlerin kapalı türleriKatılımcılara, aynı şirketin diğer üyeleri tarafından satılan hisseleri satın alma öncelik hakları. Eğer hissedarlar birincil haklarını kullanmazlarsa, şirketin kendisinin öncelikli olarak satın alma hakkı vardır.

Şirketlerin tüzükleri zaman sınırlarını veRüçhan hakkı pay alma hangi emir. Yani, önalım haklarının süreyle en az 30 veya 60 günden fazla pay alma teklifi sonrasında bir aralık olmalıdır.

Kurucuları Rusya Federasyonu ve konusu olan toplum sadece açık tipte olabilir.

sevdim:
0
Örgütsel ve yasal formlar
Tüzel kişiliğin kurucu belgeleri:
Sivil toplumun işaretleri
İşletme Şirketleri
Ana toplum türleri: karakteristik
Özelleştirme biçimleri ve özü
Net varlıklar. Tahmin ve hesaplama sırası.
Devlet tahvilleri türleri ve fonksiyonları
Girişimcilik faaliyetinin konuları.
Üst Mesajlar
yukarı