fiyatlama yöntemleri

Fiyatlama yöntemleri ekonomik yöntemlerdirfiyat belirleme. Malların yalnızca sonraki satışları için üretildiği iyi bilinmektedir. Bu durumda, malların satışı, üreticiye belirli bir kâr getirmeli ve bu da işletmenin gelişmesine izin verecektir. Ancak öyleyse, malların fiyatı, tüketicilerin satın alıp almayacağını belirler ve eğer satın alırsa, kâr yeterli olacaktır. Bu nedenle üreticiler fiyatlamaya ve uygulandığı fiyatlandırma yöntemlerine özel dikkat gösteriyorlar. Fiyatlama yöntemleri oldukça çeşitlidir, ancak bu makalede ana olanlar dikkate alınacaktır.

Öncelikle, piyasadaki fiyatlama yöntemlerindeekonomi, tam maliyet yöntemini içerir. Bu fiyatlandırma yöntemini kullanarak fiyatı belirlemek için, malların üretimi için gereken tüm maliyetleri hesaba katmak gerekir. Bu maliyetler, bir üretim birimi üretiminde harcanan sabit ve değişken sermaye maliyetini içerir. Başka bir deyişle, hammadde, ekipman ve emeğin maliyetini birleştirmek gereklidir. Ayrıca, elde edilen toplama kar oranını eklemek gerekiyor. Böyle bir kar oranının belirlenmesi, en önemli ve karmaşık konulardan biridir. Kural olarak, ülkenin ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin aldığı ortalama kar oranı alınır. Örneğin, tüm masrafların maliyeti yüz ruble ise ve kar oranı yüzde yirmi ise, malların birim fiyatı fiyatı yüz yirmi ruble olacaktır.

Fiyatlandırma yöntemleri yeterli olabilirkarmaşık, böyle bir yatırım getirisi yöntemi. Bu yöntemin kolaylığı, işletme tarafından kullanılabilen kredi kaynaklarını hesaba katmasıdır. Modern ekonomide, giderek artan sayıda işletme, gelişme, yani yatırımlar için bankalardan kredi almaktadır. Bu nedenle şirket, banka, malların fiyatını ödemek zorunda kalacak bu çıkarları dikkate almak çok önemlidir. Bu durumda, kuşkusuz kalan maliyetleri de hesaba katın. Her ne pahasına değeri olacaktır Örneğin, yukarıdaki örnekte olduğu gibi yüz ruble, ama aynı zamanda, şirket kredi ödemek için mal birimi başına yüzde birini ödemek zorunda kalacak, malların fiyatı yüz bir ruble olacak.

Pazar ekonomisinde fiyatlandırma yöntemleripazarlama tahminlerini içerir. Bu yöntem, tüketicilerin diğer üreticilere göre daha düşük veya daha yüksek bir fiyatla mal satın almaya hazır olup olmadığı ve aynı zamanda fiyatı düşürme veya artırma girişiminin karlılığını değerlendirmeye dayalı olup olmadığının araştırılmasına dayanmaktadır. Yani, eğer fiyat indirgemesine rağmen, bir ruble demek, şirketin kârı artarsa, bu düşüş haklı kabul edilebilir. Bununla birlikte, fiyat artışıyla birlikte, tüm karlar aynı ruble'ye düşerse, bu fiyat değişikliklerinin kabul edilemez olduğunu gösterir. Böyle bir çalışma, daha esnek bir fiyatlandırma politikasına olanak tanır; bu da sonuç olarak işletmenin kârlılığını olumlu şekilde etkiler.

Tüm fiyatlandırma yöntemleri, ekonomik temellerhangi - kar, pazardaki fiili durumu incelemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bazı işletmeler fiyat konusunda bağımsız bir hesaplama yapmazlar, bu konuda ortalamanın üzerinde dururlar. Bu durumda şirket, yalnızca üretim maliyetlerinin seviyesinin karlılık düzeyi için yeterli düzeyde tutulduğunu izleyebilir. Bu nedenle fiyatlandırma, mevcut durumun fiyatlarla analizi ile başlar. Ancak bundan sonra şirket, bu fiyatları takip etmenin ne kadar karlı olacağını değerlendiriyor. Çoğu zaman işletmelerin yeni bir pazar kazanmak ya da tanıma seviyesini yükseltmek için karlarını feda etmeye hazır olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu durum, savaşları boşa harcamak için normaldir.

sevdim:
5
Devlet düzenlemelerine ilişkin yöntemler
Sosyolojik araştırma yöntemleri
Fiyatlandırma faktörleri, süreci ve ilkeleri
Fiyatlama Stratejileri
Restoran yöneticisinin görevleri -
Piyasa Fiyatlandırma Yöntemleri
Pazarlamada fiyatlama yöntemleri
Üretim maliyetinin faktör analizi ve
Yapısal yönetim yönetimi
Üst Mesajlar
yukarı