Yönetim kararlarının geliştirilmesi

Yönetim kararlarının geliştirilmesi bir süreçtir,yönetim, planlama ve organizasyon, kontrol ve motivasyon gibi temel fonksiyonları bir araya getiriyor. Yetkililerin yapılarında yapılan kararlar, hem yönetilen sistemde gerçekleşen süreçlerin hem kalitesini hem de etkililiğini belirlemektedir. Buna ek olarak, bu tür çözümler yüksek uyarlanabilirlik ve dış etkenlere karşı direnç nedeniyle hızla değişen bir ortamda gelişmeyi mümkün kılmaktadır.

Yönetim kararlarının geliştirilmesi insan etkinliklerinin büyük bölümünü kapsar ve yönetimde en önemli ve ayrılmaz parçalardan biridir.

Yönetim kararlarının geliştirilme biçimleri, genişletilmiş ve dar bir biçimde iki tanıma sahiptir.

Genişletilmiş bir tanım,Bir yönetim süreci olarak kararlar. Aynı kavramı daraltmak, çeşitli alternatiflerden en etkili çözümü seçmek için geliştirme ve karar vermeyi içerir. Buna ek olarak, bu alandaki pek çok bilim adamı, karar verme sürecinde, bu en alternatif seçeneklerin üretilmesi aşamasının yanı sıra elde edilen sonuçların bir analizi ile bunların uygulanması ve daha fazla izlenmesinin özelliklerini taşıyor.

Yönetim kararlarının geliştirilmesi yapılır,Kural olarak bir lider. Her zaman olmasa da kararlar yönetici olarak adlandırılabilir. Örneğin, teknik faaliyetlerle ilgili kararlar, sonuçlarla ilgili kararlar ve bunların analizi, herhangi bir belgenin yürütülmesine ilişkin kararlar doğal olarak yönetsel değildir. Sonuçta, yönetim kararı, sosyal sistemde yapılan ve doğrudan yönetim faaliyetlerini yönetmek, yönetim sistemini planlamak ve tasarlamak, işletmedeki stratejik planlama, yönetim konularında danışmanlık yapmak ve dış kaynaklar ve faktörlerle etkileşimde bulunmak olan karardır.

Alanında yönetim çözümleri geliştirilmesiherhangi bir endüstrinin stratejik planlaması, sosyo-ekonomik kalkınma programına benziyor. Yönetim kararına, yönetim sisteminin yaratıcı ve istekli eylemi denir ve bu yönetmeliğin hangi sisteme göre yönetim sistemi, bilgi analizi ve işlevselliğinin etkililiğine göre değişir.

Yönetim kararlarının özü,İşletmedeki faaliyetlerini koordine etmekle görevli kişileri etkileme yollarından oluşan personel yönetimi mekanizması. Bunu yapmak için, müdür personelin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde bilmeli ve temsil etmelidir. Rahat (ev sahibi) bir çalışma ortamı yaratmanın öncelikli yönü ve genel kültürel ve mesleki düzeyde birey olarak personelin kapsamlı gelişimi, yönetsel kararların alınmasında öncelikli alanlardır.

Böylece, yönetim etkinliği türlerikararlar kendilerini sadece kararların ekonomik özünde veya örgütsel nitelikte değil, aynı zamanda personelin toplumsal bileşenini de etkilemektedir.

Kararların ekonomik özüne ek olarak,finansal ve emek kaynaklarının gerçekleştirilmesine çekilmekten ibarettir; ayrıca bir örgütsel öz vardır. Karar verme sürecine doğrudan şirket çalışanları tarafından katılmayı içerir. Yönetim kararlarının yasal ve teknolojik özünü de vurgulayabilirsiniz. Yasal olan, karar verirken mevcut yasaların kural ve yönetmeliklerine uymaktır ve teknolojik açıdan personelin uygulanması ve uygulanması için teknik araç ve kaynaklar sağlama imkânları bulunmaktadır.

sevdim:
0
Yönetsel kararlar verme yöntemleri.
Yönetim kararlarını en iyi duruma getirme yöntemleri
Yönetim kararları kavramı ve bunların yönetimi
Yönetim kararlarının etkinliği
Yönetim kararlarının geliştirilmesi ve benimsenmesi
Yönetim karar alma modelleri
Bir teknoloji kabulü olarak kitle götürmek
Yönetsel kararlar geliştirme yöntemleri ve
Yönetimin benimsenmesinin ana aşamaları
Üst Mesajlar
yukarı